Vanlige plager

Hvor har du smerte eller ubehag?

Stopper kroppen din deg fra å leve som du ønsker?

Ofte kan stress, smerte og ubehag føre til blant annet: Mindre aktivitet og mer borte fra jobb Mindre energi og glede Mer stress, usikkerhet og frustrasjon Er du lei av å leve et liv med begrensninger og vil du finne ut om det finnes en annen vei?

Man som tenker