Konsultasjoner

Vi bryr oss om deg, om dine smerter og plager

Vi ønsker å bli kjent med deg og din problemstilling.

Slik at vi kan tilby deg en trygg, effektiv og helhetlig oppfølgning.

Førstegangskonsultasjonen

Under denne samtalen blir vi kjent. Sammen kartlegger vi din problemstilling og din målsetting – både hva du ønsker mindre av og hva du ønsker mer av. Vi ønsker raskt å vite om vi er rett sted for deg og din problemstilling! Skulle det være behov for en henvisning til røntgen, MR eller ultralyd – eller behov for henvisning til annen spesialist har vi henvisningsrett og kan henvise deg videre. Hvis det er behov for sykemelding så har vi sykemeldings-rettt og kan sykemelde opp til 12 uker. Vi benytter også ulike spørreskjema underveis i oppfølgingen. Etter samtalen følger en grundig undersøkelse.

Funksjonsvurdering \ undersøkelse

En funksjonsvurdering består av ulike undersøkelser. Hvor mange av de som blir tatt avhenger av din problemstilling.
Nedenfor en oversikt over de vanligste undersøkelsene vi foretar:
 • Holdningsanalyse
 • Gange
 • Vektbalanse
 • Mål av bevegelighet
 • Palpasjon
 • Muskel- styrke & stivhet
 • Ortopediske tester
 • Nevrologisk
 • Undersøkelse
 • Blodtrykk, puls og HRV
 • Stress test
 • Pust

 • Nå som vi bedre forstår underliggende årsaker til dine smerter og plager kan vi tilby en spesialtilpasset plan for deg slik at du kan få mindre smerter og bedre funksjon.

  Behandlingstimer

  Etter at behandlingsplanen er bestemt setter vi opp behandlingstimer tilpasset dine behov. Disse vil variere i tid og innhold avhengig av hvilken terapiform vi har anbefalt.


  Evalueringstime

  Etter en bestemt tid vil vi evaluere på nytt både med samtale, spørreskjema og tester for å måle din progresjon. Her vil vi forstå hva som er bedre og hva som krever mer oppfølging.

  Hva inngår i behandlingen?

  Etter en kartlegging av dine plager og mål setter vi opp en behandlingsplan. Våre behandlingsmetoder er blant annet kiropraktikk, yoga, fysioterapi, massasje og akupunktur. 

  kvinne som ser ut over horisonten