Stress

Verdens største folkesykdom

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er stress verdens største folkesykdom og listen over sykdommer/tilstander som er assosiert med stress er nærmest endeløs. På klinikken hører vi gjerne om stress assosiert med prolaps, isjias smerter ned i beina, skulderplager, ryggsmerter, nakkesmerter, svimmelhet, ulike typer hodepine som migrene og spenningshodepine. Til og med kneplager kan være relatert til spenninger fra stress.

Målet om å bli kvitt stress skaper gjerne mer stress fordi vi møter på det overalt i samfunnet. Nøkkelen er hvordan vi møter stresset. En kjent filosof sa en gang – vi møter ikke verden som den er, men som hvordan vi er. Med nye øyne kan vi se på stress med nye muligheter.

Forskjellige typer stress

Vi har forskjellig typer stress – la oss gå gjennom de tre vanligste.

Mentalt/følelsesmessig stress er veldig assosiert med rygg og nakkeplager. Forskning viser at ryggsøylen har høy konsentrasjon av følelsesmolekyler i kroppen. Det kan for eksempel være frustrasjon over noen i familien, usikkerhet på jobben, økonomiske bekymringer, tidsklemma eller lavt selvbilde. Den typen stress legger seg over tid som en spenning over ryggsøylen (rygg og nakke) og kan skape hodepine, svimmelhet, ryggplager, nakkeplager, mindre overskudd, fokus og velvære.  Stress avler stress. Er man mye stresset er man mer sensitiv for andres stress og kan lettere ta innover seg følelser/tanker fra de rundt seg.  

 

Kjemisk stress er en annen viktig faktor. Alkohol, sukker og parfyme kan for eksempel stresse kroppen vår og resulterer i hodepine som migrene og ryggsmerter. Kosthold er veldig viktig, og mange fremtredende eksperter mener for eksempel at meieriprodukter og glutenprodukter kan stresse og tappe kroppen mer enn de gir av helsegevinst. Samtidig kan det virke som frukt og grønnsaker styrker kroppen mot stress og betennelse. Dette gir vi råd og veiledning om på klinikken.

 

Fysisk stress kan være en akutt stor belastning som for eksempel bilulykke og påfølgende whiplash på nakken eller korsryggen.  Det kan være knall og fall eller en tøff fødsel med påfølgende bekkenplager eller bekkenløsning. Det som lager de største spenningene i kroppen er ikke nødvendigvis den ene store fysiske belastningen, men mer de gjentagende dagligdagse små feilbelastningene. For eksempel krum holdning, stillesitting, feil løft, dårlig holdning med telefonen eller at man bøyer seg feil. Over tid så kan de små gjentagende belastningene skape mer ryggspenninger, nakkespenninger, prolapser, isjias, skuldersmerter, knesmerter, fotsmerter, hoftesmerter, albuesmerter, håndsmerter, hodepine og svimmelhet. Mange med fysisk belastende yrker har blitt sykmeldt og uføretrygdet grunnet rygg/nakkeplager eller andre plager fordi de har tøyd strikken for langt uten å søke hjelp.

Flere typer stress

Kombinasjonen av flere typer stress

Ofte er det kombinasjonen av stressorer som tapper oss. For eksempel fysisk stress alene takler kroppen ofte veldig bra. Når man i tillegg står midt oppi en skilsmisse eller holder på å miste jobben da begynner begeret å renne over. Eller at man har en stillesittende jobb, og i tillegg så spiser man veldig usunt. Da begynner betennelsen i korsryggen fort å si fra.

Stress

Hvordan fjerne stress?

Det er primært to måter å løse stresset på. Man kan ta bort stresset. For eksempel hvis barnet blir mobbet så kan man bytte skole. Hvis man er i en jobb man ikke trives i fordi man lett går inn i «flink pike» rollen så kan man bytte jobb. Hvis man sliter med søvnen kan man kjøpe en ny seng. Sjansen er imidlertid stor for at effekten er kortvarig og at mønsteret repeterer seg igjen i den nye jobben, på den nye skolen eller i den nye sengen.

En mer langsiktig strategi kan være å snu på stresset. 

 

Fjerne stress

Vi kan hjelpe deg!

Å se på stresset med nye øyne og ny styrke. Det er vårt fokus i Kiropraktikk & Helse. Ryggsøylen styrer stressresponsen vår. En krum og spent rygg håndterer stress dårligere en enn lett og rett rygg.

En lett og rett ryggsøyle gir mer overskudd, pust, fokus, tilstedeværelse, styrke og følelse av velvære. Når man har det bedre med seg selv og har mer overskudd så takler man stress bedre. Veldig mange rapporterer om økt stressmestring hos oss og dermed økt livskvalitet.  Det som en gang stresset oss er ikke relevant lenger.

Stressmestring

Andre vanlige plager: