Funksjonell Nevrologi

Er du sliten, svimmel, har hodepine eller langvarige plager? Da kan funksjonell nevrologi være noe for deg!

Med funksjonell nevrologi tester vi nervesystemets funksjon mellom hjernen og kroppen for å finne ut om det er svakheter, ubalanser eller skader. Deretter benytter konkrete behandlingstiltak og øvelser for å rette funksjonen.

Visste du for eksempel at ubalanse mellom venstre og høyre lillehjerne (hvor en side er overstimulert og den andre er understimulert) kan forårsake langvarige muskel skjelett plager?

Dette kaller vi for kompensering og ofte kan langvarige plager og spenninger korrigeres med enkle tiltak. Ta kontakt med oss for mer informasjon

Noen av våre terapeuter har fordypet seg innen funksjonell nevrologi og kan svare deg på eventuelle spørsmål du måtte ha – ta kontakt med:

Denne spesial kompetansen har våre terapeuter fra flere kurs hos blant annet:

De vanligste plagene hvor funksjonell nevrologi kan være til hjelp

 • Svimmelhet \ krystallsyken
 • Balanse problemer
 • Hodepine \ migrene
 • Kjeveplager
 • Dårlig holdning og spenninger

De vanligste undersøkelsene vi foretar er:

 • Øyebevegelser
 • Balanse
 • Koordinasjon
 • Holdning
 • Muskel Styrke
 • Reflekser
 • Sensitivitet
 • Fin Motorikk
 • *For barn foretar vi egne pediatriske undersøkelser for vurdering av motorisk utvikling

Bestill time