Våre verdier

Det er viktig for oss at behandlingen du får er effektiv, trygg og helhetlig. I tillegg til smertelindring og bedret funksjon, ser vi at muskel- skjelettsystemet via nervesystemet vårt, ofte er et vindu inn i oss som mennesker. Kroppen forteller en historie om et levd liv! Ryggsøylen er livets sikringsskap!

Trygt

Hva du ønsker mindre av – og hva du ønsker mere av?

Ved Bekkestua Kiropraktikk & helse har vi til sammen over 30 års erfaring!

Det skal være trygt for deg å være hos oss. Vi utfører en grundig førstegangskonsultasjon og undersøkelse, slik at vi sammen kan tilrettelegge en behandlingsplan for å nå dine mål.

Kiropraktorer har femårig universitetsutdannelse etterfulgt av ettårig turnustjeneste i privat praksis. Vi er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Vi kiropraktorer har henvisningsrett innenfor det offentlige helsevesenet. Dette betyr at kiropraktoren vil henvise deg til røntgen\MR undersøkelser, eller til annen spesialisthelsetjeneste, dersom det er behov for det.

Vi kan også sykemelde deg hvis det er nødvendig for at behandlingen skal virke bedre.

Effektivt

Vi forventer rask bedring, selv om det kan ta tid å bli bra!

Det er viktig for oss at du får hjelp når du trenger det! Vi setter av tid til akuttbehandling og til nye pasienter hver dag.

Vi vet at det er mange måter livet setter seg i kroppen på. Gjennom over 30 års erfaring og faglig nysgjerrighet har vi endt opp med mange effektive metoder.

Hos oss benytter vi:
• Kiropraktisk justering/manipulasjon
• Muskel- og bløtvevsbehandling
• Trykkbølgebehandling
• Dry-needling

I tillegg bruker vi metoder som går mer direkte på å regulere ned akutt og kronisk stress og spenninger:
• Network Spinal Analysis (NSA)
• Bio Geometric Integration (BGI)
• Somato Respiratorisk Integrasjon (SRI)

Vi ønsker at alle skal oppleve varige forbedringer. I vårt møte med deg vil vi fortløpende vurdere din helsetilstand både før vi starter oppfølgningen og under behandlingsforløpet. Slik kan vi måle hvor effektiv behandlingsplanen er, og hvilke kursendringer vi sammen må foreta for å nå dine mål.

Vi forventer egeninnsats. For bedre å ivareta egen funksjon og helse veileder vi deg gjerne til å gjøre egen innsats med ulike øvelser.

Helhetlig

«Hvis du gjør det du alltid har gjort, så får du….det du alltid har fått!»

Vi er gode på å se sammenhenger og hvordan vi best kan hjelpe deg å bryte med gamle mønstre. Vi ønsker mindre risiko for tilbakefall og bedre muligheter for deg til å oppleve en bedre hverdag.

Det er ofte ikke nok å ha plager for å oppsøke behandling. Det er først når plagene forhindrer deg fra å gjøre noe du verdsetter, at det å skape endring blir nødvendig. Dette er vi klar over.

Ved å utfordre deg til å se hva som egentlig foregår, og gjøre de grepene som må gjøres, så opplever våre kunder at vi lag for lag kommer frem til kjernen av problemet.