Network Spinal Analysis (NSA)

”Stram deg opp!”, sier vi. Det vi mener er at vi skal ta oss sammen, ved å  skjerpe oss fysisk, emosjonelt eller mentalt. Når gjør vi dette? Ofte!

Hver gang vi møter en utfordring, mobiliserer vi for å utføre oppgaven. Når vi er ferdige, slapper vi av igjen. Dette er uproblematisk.

Hva skjer når utfordringen varer over lengre tid, eller er så intens, eller så truende at kroppen ikke klarer å slappe av igjen etterpå? Den fortsetter å bære med seg det som var, og setter en ny ”normal” for hva som er avspent. Kroppen fortsetter å mobilisere selv om den ikke trenger det lengre. Du brenner lyset i begge ender. Denne tilstanden kalles kronisk stress, og er en av hovedårsakene til kronisk sykdom i den vestlige verden. Over tid kan dette forhøyede spennet gi låste ledd og kjernemuskulatur som enten er for stram, ikke er tilgjengelig for funksjon og som gir opphav til smerter og ømhet.

En annen viktig konsekvens er at det blir anstrengende eller praktisk talt umulig å puste dypt. Dette er også med på å forsterke den anstrengende tilstanden, som også kan bidra til dårlig søvn.

Nøkkelen er at kronisk stress skaper inflammasjon i kroppen.” Inflammasjon” er for oss en tilstand som ikke bare skjer i kroppens vev. Den har komponenter i ditt følelsesliv, både i form av hvilke følelser som er tilgjengelige og hvor intense de er. I tillegg vil tilstanden bære preg av behovet for å beskytte oss selv, og dette setter også preg på tankene vi tenker. Til slutt vil dette også sette sine spor i våre relasjoner. Hvem har vel ikke erfart ett eller flere betente forhold?

NSA er en metode som har som mål å gjenopprette og videreutvikle evnen til å regulere mobiliseringsevnen, både fysisk, emosjonellt og mentalt. I stedet for å gå rett på de områdene hvor det er størst belastning, ”kommuniserer” behandleren gjennom lette og spesifikke berøringer samt eventuelle instruksjoner og øvelser til pasienten. Disse berøringene og kroppens respons til dem kalles en ”entrainment”. Det er en gradvis innlæring snarere enn en behandling. Gjennom en serie konsultasjoner har vi som målsetting for pasienten å utvikle en avspennende  ”respiratorisk bølge” langs ryggsøylens stukturer. Etter at denne bølgen er på plass, er neste steg å lære inn en rytmisk og muskulær ”somatopsykisk bølge”. Denne bølgen ser vi at erfaringsmesig destabiliserer mange av de forankringene vi bærer på for å beskytte oss i livet. I tillegg opplever vi at dette er en av de mest effektive metodene for å trene og få kontakt med  kroppens kjernemuskulatur.