Våre verdier

Våre kjerneverdier består av å tilby en trygg, effektiv og helhetlig tilnærming.

Trygt

Kiropraktor Marco Di Modugno har som primærkontakt henvisningsrett og et viktig ansvar i å vite om vi kan hjelpe deg eller om vi må henvise deg til annen spesialisthelsetjeneste, til røntgen\MR undersøkelser eller til akutt medisin. Videre skal det være trygt for deg å være hos oss ved å vite at vi alltid utfører grundig førstegangskonsultasjon og undersøkelse, slik at vi sammen kan tilrettelegge en behandlingsplan for dine mål. Både for hva du ønsker mindre av – og for hva du ønsker mere av!

Effektivt

På Moss Kiropraktikk & Helse ser vi mennesker med forskjellig bakgrunn og gjennom alle faser i livet. Gravide, spedbarn, ungdom, voksne og de aller eldste, akutte og kroniske tilfeller- felles for alle er ønsket om å ha mindre smerter og bedre funksjon- som varer.

Vi ønsker at alle skal oppleve varige forbedringer. Derfor har vi en struktur i møte med deg som pasient som måler, subjektivt og objektivt, hvor du er i din funksjon og i din helse før vi starter oppfølgningen, og regelmessig underveis – nettopp for å måle hvor effektiv din behandlingsplan er og hvilke kursendringer vi sammen må foreta for å nå dine mål.

I tillegg veileder vi deg til å gjøre egen innsats med ulike øvelser for å bedre ivareta din egen funksjon og helse.

I samarbeidet mellom kiropraktor Marco Di Modugno, fysioterapeut og akupunktør Anja Ekvold og psykolog Lee-Heidi Lauritzen spesialiserer vi oss på å se sammenhengen og hvordan vi best kan hjelpe deg å bryte med gamle mønstre slik at det er mindre risiko for tilbakefall og bedre muligheter for å oppleve en bedre hverdag.

Ved å utfordre deg til å se hva som egentlig foregår- og gjøre de grepene som må gjøres- så opplever våre kunder at vi lag for lag kommer frem til kjernen av problemstillingen.

Helhetlig

Med Helhetlig mener vi på Moss Kiropraktikk & Helse å se deg, dine deler og dine plager i system. Hvordan henger alt sammen? De 4 store grunnsteinene vi vurderer er samspillet mellom det Fysiske, Mentale, Emosjonelle og Ernæring.  Dersom man bare ser på de individuelle delene så kan man maksimalt påvirke kroppen lokalt. Ser man på samspillet mellom delene så kan man påvirke hele systemet. Og ser man på hensikten til systemet – ja da kan man virkelig få frem potensialet som bor i hver enkelt av oss!