Kiropraktikk

Hensikten til kiropraktikk er å hjelpe mennesker i alle aldre til å leve opp til sitt fulle potensial med:

  • mindre smerter og stivhet
  • økt bevegelighet
  • økt toleranse og stressmestring
  • økt styrke
  • bedre hvile og mer overskudd

Kiropraktor

En kiropraktors jobb består i å finne, korrigere og forbedre funksjonsforstyrrelser i ryggsøylen.

Hvorfor ryggsøylen?

Hvis du visste at:

  • nervesignaler passerer fra hjernen via ryggsøylen og ut til alle kroppens funksjoner
  • alle muskler og ledd er forbundet til ryggsøylen
  • spenninger og plager et sted i kroppen kan stamme fra et annet område
  • våre tanker, følelser og opplevelser kan skape spenningsmønstre i ryggsøylen
  • spenninger i ryggsøylen kan forstyrre funksjoner andre steder i kroppen

… ville du da tatt bedre vare på din rygg?