Fysioterapi

Fysioterapeuter er sentrale i det norske helsevesenet og finnes både ved sykehus, kommunalt og privat. Fysioterapeuter har god kunnskap om muskel-, nerve og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Også kunnskap om psykiske, fysiske og sosiale faktorer. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjon ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

Behandling starter alltid med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for den videre behandlingen; kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå etc.).

Det brukes flere ulike tilnærminger slik at behandlingen er tilpasset pasientens unike behov. Behandling kan for eksempel være individuelt tilpasset trenings- og/eller rehabiliteringsopplegg, veiledning, bløtvevsbehandling.  Det legges vekt på forebyggende råd og veiledning.