Kiropraktormetoden NSA/Network Spinal Analysis ble oppfunnet og utviklet av Kiropraktoren Donny Epstein i 1979. Resultatene var oppsiktsvekkende og i 1984 startet Donny Epstein å holde seminarer til andre Kiropraktorer i NSA – teknikken. I dag er Kiropraktormetoden en del av læreplanen på flere anerkjente skoler i Australia, New Zealand, Spania og USA. Mange Kiropraktorer bruker teknikken over hele verden, og Donny Epstein har flere sertifiserte NSA-Kiropraktorer som holder etterutdanningskurs over hele verden.

NSA er en del av et større system også utviklet av Donny Epstein. Systemet består av Kiropraktormetoden NSA, Kroppspustøvelser (Somatorespiratoriske  Integrasjonsøvelser/SRI) og Bevisstgjørende veiledning. SRI ble utviklet i 1980 –årene.

Det er gjort mye studier særlig på NSA – Kiropraktormetoden. I 1996 kom en veldig stor studie:

A Retrospective Assessment of Network Care Using a Survey of Self-Rated Health, Wellness and Quality of Life
Blanks RH, Schuster TL, Dobson M. Journal of Vertebral Subluxation Research, 1997; 1(4): 15-31

2818 pasienter under NSA – oppfølging  fra 1556 forskjellige praksiser var med i en retrospektiv studie. Pasientene fylte ut selvevalueringsskjema før oppfølging, underveis og avslutningsvis. Spørsmålene var delt inn i fysisk helsetilstand, emosjonell/mental helse, stressevaluering, livsnytelse og livskvalitet.

Resultatene var oppsiktsvekkende:

  • 76%  av de 2818 pasientene rapporterte betydelig forbedring i fysisk/emosjonell/mental helse, stress og livsnytelse.
  • Selv for pasienter under oppfølging over flere år fortsatte bedringen. Det var ikke noe tak. Mange fortsatte selv etter at symptomene var redusert da de merket andre grunner til å fortsette, som for eksempel økende livskvalitet og glede i hverdagen.
  • Et annet funn var at det virket som NSA – oppfølgingen fremmet pasienter til å gjøre sunnere valg i hverdagen. Flere søkte til naturen, begynte å bevege eller spise sunnere, kuttet røyken.
  • NSA – Kiropraktormetoden doblet effekten av de helsefremmende valgene, og de helsefremmende valgene forsterket effekten av oppfølgingen.

Det er gjort mange studier på Network – bølgen i ryggsøylen:

The Network Spinal Wave as a Central Pattern Generator
Epstein D, Senzon S, Lemberger D.  The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 22, Number 7, 2016, pp. 544-556

Stationary regime for Standing Wave Central Pattern Generator
Martin del Campo R, Jonckheere E. GlobalSIP 2015 — Symposium on Signal Processing and Mathematical Modeling of Biological Processes with Applications to Cyber-Physical Systems for Precise Medicine. Orlando, Florida, USA December 14–16 2015

11th International Research and Philosophy Symposium (IRAPS) Sherman College of Chiropractic Spartanburg, SC October 16-19, 2014
Various Authors. Annals of Vertebral Subluxation Research ~ April 24, 2015 ~ Pages 48-98

On a standing wave Central Pattern Generator and the coherence problem
Jonckheere E, Lohsoonthorn P, Musuvathy S, Mahajan V, Stefanovic M. Biomedical Signal Processing and Control 5 (2010) 336–347. doi:10.1016/j.bspc.2010.04.002

Mange andre studier: 

Kombinasjon av NSA og SRI oppfølging ga drastisk reduksjon i panikkanfall og angst hos en pasient i denne studien. NSA reduserte spenningsnivået og forbedret samspillet i ryggsøylen mens SRI forsterket følelsen av mestring og trygghet i kroppen. Kombinasjonen av dette virket å ha en gunstig effekt.

Resolution of Panic Disorder and Improved Quality of Life in a Patient Receiving  Network Spinal Analysis and Somato Respiratory Integration Care: A Case Report
Lucks C, Lucks L. J. Annals of Vertebral Subluxation Research. October 17, 2016, pp. 111-

Betydelig forbedring av nakkekurven og økt livskvalitet hos en pasient etter NSA – oppfølging i denne studien:

Reorganization of the Cervical Curve & Improved Quality of Life Following Network Spinal Analysis Care: A Case Study
Knowles D, Knowles R, Burnier B. Annals of Vertebral Subluxation Research. December 7, 2015. pp 217-225

Reduksjon av skoliose i korsryggen og forbedret nakke kurve hos eldre pasient etter NSA – oppfølging.

Reduction of a Lumbar Scoliosis & Improved Cervical Curve in a Geriatric Patient Following Network Spinal Analysis Care: A Case Study
Ray K, Knowles D, Knowles R. Annals of Vertebral Subluxation Research. June 10, 2013. pp 18-28

Betydelig forbedring av konsentrasjon, læreevne og mage migrene hos en 6 år gammel jente etter NSA – oppfølging. NSA virket å ha en positiv effekt ved å forbedre samspillet i ryggsøylen.

Resolution of Abdominal Migraines & Improvements in Concentration & Learning in a 6-Year-Old Girl Following Network Spinal Analysis Care: A Case Study
Lucks C, Lucks L. J. Pediatric Maternal & Family Health – Chiropractic. Volume 2015, Issue 4. pp 140-148

Alle 268 pasientene hadde betydelig forbedring av nakkekurven etter NSA – oppfølging demonstrert med Røntgen bilde før, under og etter oppfølging. Jo lenger inn i oppfølgingen – jo raskere forbedret kurven seg i denne studien (side 9):

12th International Research and Philosophy Symposium (IRAPS) Sherman College of Chiropractic Spartanburg, SC October 10-11, 2015
Various Authors. Annals of Vertebral Subluxation Research. November 27, 2015. pp 184-212.

Betydelig forbedring i humør, holdning og balanse i en 72 år gammel pasient etter NSA – oppfølging:

Improvements in Mood, Posture and Balance in an Older Patient Receiving Chiropractic Care: A Case Study 
Bredin M, Putt K. Annals of Vertebral Subluxation Research ~ May 21, 2015 ~ Pages 125-129

Forbedret språkutvikling av barn diagnostisert med Autisme spektrum lidelse etter NSA oppfølging i denne studien:

Improved Language Development Following Network Spinal Analysis in Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder
Lumb K, Feeley K. J. Pediatric, Maternal & Family Health – November 3, 2014. pp 70-75

Forbedring i Menieres sykdom, balanse, koordinasjon og livskvalitet etterfulgt NSA oppfølging: studien:

Improvement in Meniere’s Disease, Balance, Coordination and Quality of Life Following Network Spinal Analysis Care
Feeley K, Kemp A. Annals of Vertebral Subluxation Research. November 25, 2013. pp 107-119

En pasient med betydelig svekket styring av kroppsbevegelighet og posisjonering (FMD) sannsynligvis relatert til svekket nervesystem merket stor forbedring i denne studien:

Improvement of a Functional Movement Disorder in a Patient Receiving Network Spinal Analysis and Somato Respiratory Integration Care: A Case Report
Lucks C, Lucks L. Annals of Vertebral Subluxation Research. April 9, 2015. pp 26-33

Forbedret syn hos en pasient med Diabetes Retinopati etter NSA – oppfølging:

Improvement in Vision in a Patient with Diabetic Retinopathy Following Network Spinal Analysis Care
Irastorza M, Knowles D, Knowles R. Annals of Vertebral Subluxation Research. February 16, 2012. pp 25-30

Normalisert nakkekurve og forbedring i Nevrologisk funksjon i denne pasienten etter NSA – oppfølging.

Restoration of the Cervical Curve and Improvement in Neurological Function in a Patient Following Network Spinal Analysis
Rohrbach T, Knowles D, Knowles R. Annals of Vertebral Subluxation Research. September 15, 2011. pp 99-103

Betydelig forbedring av flere parametre for Cystisk fibrose hos et barn etter Kiropraktisk oppfølging som NSA:

Improvement in Cystic Fibrosis in a Child Undergoing Subluxation-Based Chiropractic Care: A Case Study
Warhurst C, Warhurst R, Gabai A. Pediatric, Maternal & Family Health – November 30, 2010. pp 172-180

Ni voksne pasienter med betydelig forbedret konsentrsjonsevne etter 2 måneder med NSA – oppfølging.

Improvement in Attention in Patients Undergoing Network Spinal Analysis: A Case Series Using Objective Measures of Attention
Pauli Y. Journal of Vertebral Subluxation Research, August 23, 2007; 1-9

En pasient med store plager relatert til voldelig partner hadde god effekt av NSA- oppfølging

Chiropractic Care of a Battered Woman: A Case Study
Bedell L. Journal of Vertebral Subluxation Research, July 20, 2006; 1-6

Disse artiklene diskuterer infertilitet og graviditet relatert til Kiropraktikk og NSA – oppfølging:

Successful In Vitro Fertilization in a Poor Responder While Under Network Spinal Analysis Care: A Case Report
Senzon SA. Journal of Vertebral Subluxation Research, September 14, 2003; 1-6

Insult, Interference and Infertility: An Overview of Chiropractic Research
Behrendt M. Journal of Vertebral Subluxation Research, May 2, 2003; 1

Mindre psoriasis hos en pasient under NSA – oppfølging:

Reduction of Psoriasis in a Patient under Network Spinal Analysis Care: A Case Report
Behrendt M. Journal of Vertebral Subluxation Research, December 1998; 2(4): 196-200

Flere studier:

Changes in Digital Skin Temperature, Surface Electromyography, and Electrodermal Activity in Subjects Receiving Network Spinal Analysis Care
Miller E, Redmond P. Journal of Vertebral Subluxation Research, June 1998; 2(2): 87-95